Darujte nám 2%

Naše občianske združenie sa venuje deťom vo veku od 5 do 12 rokov. Organizujeme tábory, kde sa s deťmi hráme po anglicky pričom sa rozprávame o rôznych kultúrach a zvykoch. Tým dávame deťom príklad, aby rešpektovali každého človeka, prejavovali solidaritu a vďaka tomu robili svet krajším. Každý rok pozývame zahraničného lektora, aby porozprával deťom o kultúre, zvykoch a tradíciach danej krajiny. 

Príspevkom 2% z dane nám pomôžete uskutočniť pre vaše deti leto plné dobrodružstva, zážitkov a vedomostí. Príspevok pre Vás neznamená žiadny výdavok, pretože ide o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ, alebo ktorú odvádzate ako fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu. 

Údaje na vyplnenie tlačív:

Názov: Občianske združenie Bettys
Sídlo: Jozefa Gabčíka 570/35, 013 13 Rajecké Teplice
IČO: 52048888
Právna forma: občianske združenie
Číslo účtu: SK85 0900 0000 0051 5838 9506
Banka: Slovenská sporiteľňa

Ďakujeme 🙂