fbpx

ANGLIČTINA HRAVO A VESELO
PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ VAŠICH DETÍ

ZIMNÝ SEMESTER

27.9.2021 - 22.12.2021

ANGLIČTINA JE PRE NÁS PROSTRIEDOK NA DOSIAHNUTIE NÁŠHO CIEĽA A TO JE LEPŠIA BUDÚCNOSŤ PRE VAŠE DETI!

ONLINE ANGLICKÉ KURZY PRE DETI

 • Začína vaše dieťa prvý krát s angličtinou?
 • Chcete, aby si vybudovalo pozitívny vzťah k jazyku a nadobudlo pevné základy?  
 • Bojí sa a nevie rozprávať?
 • Je častokrát frustrované z anglického jazyka?
 • Má problémy so zapamätaním si slovíčok?
 • Nebaví ho angličtina alebo naopak, angličtina mu ide skvelo, no chýba mu komunikácia a využitie jazyka v praxi?

My sa slovíčka neučíme naspamäť. Gramatika, ktorá je častokrát pre deti nepochopiteľná, sa u nás v Bettys Academy učí tým najprirodzenejším spôsobom a to prostredníctvom hier a rôznych multisenzorických aktivít – zapájanie všetkým zmyslov. Hravý spôsob výučby motivuje deti, ktoré si tak ľahšie zapamätajú cudzí jazyk než memorovať pravidlá a slovnú zásobu. Veľký dôraz kladieme na komunikáciu a využitie cudzieho jazyka v praxi.   

ANGLICKÝ JAZYK JE V DNEŠNEJ DOBE NEVYHNUTNÝ A VERÍME ŽE CHCETE, ABY:

SA VAŠE DIEŤA UČILO ANGLIČTINU ZÁBAVNE

Aby dieťa malo dobré základy cudzieho jazyka, musíme klásť veľký dôraz na metódu výučby. Je to dôležité, aby dieťa nebolo frustrované a nemalo žiadny stres.

SA VAŠE DIEŤA UČILO EFEKTÍVNE

Veríme, že čas chcete využiť naplno a hlavne v dnešnej dobe, keď máme veľa krúžkov, domácich úloh a povinností.

BOLI VIDIEŤ ZNAČNÉ VÝSLEDKY

Nie je nič horšie ako strata času bez výsledkov.

VAŠE DIEŤA UČENIE BAVILO

Veľký dôraz sa kladie na gramatiku a to je častokrát pre deti nezáživné a nudné. 

MALO LEPŠIU BUDÚCNOSŤ

Znalosťou anglického jazyka sa  zniekoľkonásobia možnosti uplatnenia. Naskytnú sa príležitosti v zahraničí, ale aj lepšie platené a perspektívnejšie pracovné pozície u nás.

VYUŽILO SVOJ POTENCIÁL NAPLNO

S anglickým jazykom sa nám otvoria dvere do sveta a tak môžeme naplno využiť to, čo nám svet ponúka. 

ŽIADNY PROBLÉM!

Sme tu, aby sme pomohli vášmu dieťaťu. Bude sa hrať, rozprávať a zároveň nadobúdať mnoho znalosti anglického jazyka a to všetko efektívnym spôsobom. 

 • Po skúsenostiach s online kurzami sme zistili, že častejšie a kratšie hodiny sú omnoho efektívnejšie. Naše hodiny trvajú presne 30 minút, čo je ideálny čas, kedy sa dieťa najviac sústredí a tak sú naše hodiny efektívne.
 • U nás sa deti učia cudzí jazyk tým najprirodzenejším spôsobom prostredníctvom hier a rôznych multisenzorických aktivít – zapájanie všetkých zmyslov. Hodinu začíname krátkou rozcvičkou.
 • U nás nie sú žiadne písomky a gramatické cvičenia, a tak deti nie sú vystavované zbytočnému stresu.
 • Online výučba prináša množstvo výhod. Jednou z nich je aj komfort. Už sa viac nemusíte ponáhľať z práce, aby ste stihli zaviesť dieťa na krúžok a tým šetríte čas a peniaze
 • Naše hodiny sprevádzajú zaujímavé témy, ktoré starostlivo vyberáme tak, aby sa deti na hodiny tešili. 
 •  

VEDELI STE, ŽE NAJROZŠÍRENEJŠÍ HOVORIACI JAZYK NA SVETE JE ANGLIČTINA?

NEČAKAJTE KÝM DETI VYRASTÚ!

Nezmeškajte jedinečnú príležitosť, kým je vaše dieťa malé. Táto príležitosť predstavuje značné výhody! Deti nemajú také zábrany ako dospelí. Majú väčšiu predstavivosť a flexibilitu učenia sa viac jazykov súčasne. Čím je dieťa staršie, tak sa táto schopnosť znižuje. Skorý začiatok je teda nevyhnutný. 

ROZDELENIE KURZOV PODĽA VEKU

LITTLE TREASURE HUNTERS (LEVEL 1)

Pre deti od 6 do 7 rokov alebo prvý ročník ZŠ

Dobrodružstvo nečaká, dobrodružstvo volá! Cesta, ktorou sa vydáme s našími najmenšími hľadačmi pokladov "Little Treasure Hunters" je plná nekonečnej zábavy a objavovania v anglickom jazyku. Budeme zbierať tajné indície, ktoré nás dovedú k stratenému pokladu.

Súčasťou kurzu je FUNBOOK- zábavný pracovný zošit, kde si deti nájdu rôzne zábavné úlohy a obrázkový slovníček. Na konci kurzu budú vedieť:  

 1. pomenovať farby (colors), 
 2. pomenovať  ovocie (fruit), 
 3. rátať po anglicky do 10 (numbers 1-10),
 4. pomenovať časti tela (body), 
 5. pomenovať zvieratká na farme, 
 6. pomenovať divoké zvieratká, 
 7. opísovať pomocou prídavných mien (adjectives),
 8. pomenovať oblečenie (clothes), 
 9. pomenovať hračky (toys), 
 10. čo sa nachádza v triede (classroom objects),
 11. všetko o Vianociach (christmas is Coming).

Rozsah trvania kurzu: 30 minút x 24 stretnutí (vždy v pondelok a stredu)

Začíname 27.9.2021 a končíme  22.12.2021 (v dňoch 1.11.2021 a 17.11.2021 sa hodina konať nebude) 

Čas kurzu: 15:30-16:00

Max. počet detí v skupine: 5

Cena kurzu: 135 EUR (možnosť platby na 3 krát po 45 EUR) 

WORLD ADVENTURERS (LEVEL 2)

Pre deti od 7 do 8 rokov alebo druhý ročník ZŠ

Sú vaše deti zvedavé, čo sa okolo nás deje? S našími svetobežníkmi "World Adventures" budeme objavovať krásy nášho sveta od hlbín oceánu až po najvyššie štíty! Príroda nás fascinuje už od nepamäti a je pre nás zdrojom veľkej inšpirácie. Poďme spoločne zažiť veľké dobrodružstvo! 

Súčasťou kurzu je FUNBOOK- zábavný pracovný zošit, kde si deti nájdu rôzne zábavné úlohy a obrázkový slovníček. Na konci kurzu budú vedieť:  

 1. pomenovať, čo sa nachádza okolo nás (our world),
 2. čo sa nachádza pod morom (under the sea),
 3. rozprávať sa o počasí (weather),
 4. vyjadriť svoje pocity a emócie (feelings and emotions),
 5. vyjadriť, čo mám rád a čo nemám rád (likes and dislikes),
 6. pomenovať rôzne zvieratá (animals),
 7. použiť modálne sloveso "vedieť" (can - for ability), 
 8. pomenovať rôzne slovesá a smery (directions: left / right / forward / back),
 9. pomenovať učebné pomôcky (classroom stationery), 
 10. všetko o Vianociach (Christmas is coming).

Rozsah trvania kurzu: 30 minút x 24 stretnutí (vždy v pondelok a stredu)

Začíname 27.9.2021 a končíme  22.12.2021 (v dňoch 1.11.2021 a 17.11.2021 sa hodina konať nebude) 

Čas kurzu: 16:15-16:45

Max. počet detí v skupine: 5

Cena kurzu: 135 EUR (možnosť platby na 3 krát po 45 EUR) 

LIFE EXPLORERS (LEVEL 3)

Pre deti od 8 do 9 rokov alebo tretí ročník ZŠ

S deťmi, ktoré práve objavujú svoj život "Life Explorers" budeme spoznávať ich okolitý svet v anglickom jazyku, kde zábava a hry nebudú chýbať.

Súčasťou kurzu je FUNBOOK- zábavný pracovný zošit, kde si deti nájdu rôzne zábavné úlohy a obrázkový slovníček. Na konci kurzu budú vedieť:  

 1. pomenovať mesiace v roku (months of the year),
 2. pomenovať a ročné obdobia (the seasons),
 3. rozprávať sa o činnostiach (verbs), 
 4. pomenovať domáce zvieratká (pets),
 5. vyjadriť, čo vlastným (possessions),
 6. opísať ľudí rodinu (describing people + family), 
 7. opísať veci a zvieratá (describing things + animals),
 8. časti tela (body),
 9. tvary (shapes),
 10. rozprávať o ranných činnostiach (morning routine),
 11. vyjadrenie času (telling the time),
 12. všetko o Vianociach (Christmas is coming).

Rozsah trvania kurzu: 30 minút x 24 stretnutí (vždy v pondelok a stredu)

Začíname 27.9.2021 a končíme  22.12.2021 (v dňoch 1.11.2021 a 17.11.2021 sa hodina konať nebude) 

Čas kurzu: 17:00-17:30

Max. počet detí v skupine: 5

Cena kurzu: 135 EUR (možnosť platby na 3 krát po 45 EUR) 

EARTH PROTECTORS (LEVEL 4)

Pre deti od 9 do 10 rokov alebo štvrtý ročník ZŠ

LET'S SEE WHAT WE CAN DO, SAVE THE PLANET FOR ME AND YOU! Staňme sa ochrancami našej Zeme "Earth Protectors" a poďme sa spoločne pozrieť na to, čo môžeme spraviť, aby sme zachránili našu planétu. Súčasťou kurzu je FUNBOOK- zábavný pracovný zošit, kde si deti nájdu rôzne zábavné úlohy a obrázkový slovníček. Na konci kurzu budú vedieť:  

 1. pomenovať čas (telling the time),
 2. rozprávať o svojich denných činnostiach (daily routine),
 3. pomenovať a rozprávať sa o domácich zvieratkách (pets),
 4. vyjadriť, čo vlastným (possessions),
 5. rozprávať o životnom prostredí (Enviroment),
 6. predložky miesta (prepositions of location),
 7. zámena "ja, ty, on, ona, my, vy" (subject pronouns (I, you, he, she, we, they),
 8. príslovky (adverbs),
 9. rozprávať o recyklovaní (recycling),
 10. opísať ľudí (describing people),
 11. prítomný priebehový čas (present continuous),
 12.  príslovky času (adverbs of frequency),
 13. všetko o Vianociach (Christmas is coming). 

Rozsah trvania kurzu: 30 minút x 24 stretnutí (vždy v utorok a štvrtok)

Začíname 28.9.2021 a končíme  21.12.2021 (v dňoch 28.10. sa hodina konať nebude) 

Čas kurzu: 15:30-16:00

Max. počet detí v skupine: 5

Cena kurzu: 135 EUR (možnosť platby na 3 krát po 45 EUR) 

TIME TRAVELERS (LEVEL 5)

Pre deti od 10 do 11 rokov alebo piaty ročník ZŠ

Cestovať časom je sen každého z nás! Našim strojom času sa prenesieme do minulosti, kde sa rozpráva len minulých časom (past simple) alebo do budúcnosti, kde naopak budeme používať iba budúci čas (going to).  Súčasťou kurzu je FUNBOOK- zábavný pracovný zošit, kde si deti nájdu rôzne zábavné úlohy a obrázkový slovníček. Na konci kurzu budú vedieť:  

 1. vyjadriť čas (telling the time),
 2. rozprávať o denných činnostiach (daily routines), 
 3. príslovky času (adverbs of frequency),
 4. rozprávať o cestovaní v čase (time travel), 
 5. vyjadriť minulý čas (past simple),
 6. vyjadriť minulý čas (pravidelne slovesá),
 7. vyjadriť budúci čas (going to),
 8. všetko o Vianociach (Christmas is coming). 

Rozsah trvania kurzu: 30 minút x 24 stretnutí (vždy v utorok a štvrtok)

Začíname 28.9.2021 a končíme  21.12.2021 (dňa 28.10. sa hodina konať nebude) 

Čas kurzu: 16:15-16:45

Max. počet detí v skupine: 5

Cena kurzu: 135 EUR (možnosť platby na 3 krát po 45 EUR) 

TORCHBEARERS (LEVEL 6)

Pre deti od 11 do 12 rokov alebo šiesty ročník ZŠ. Tento kurz je vhodný aj pre tých, ktorí už v tomto školskom roku budú mať 13 rokov, čiže sú v siedmom ročníku ZŠ. 

"CHCEME DETI INŠPIROVAŤ, ABY BOLI INŠPIRÁCIOU PRE DRUHÝCH."  

Zahájme spoločne olympijské hry, kde bude každý víťaz. Na konci sa stanu "Torchbearer" - osoba, ktorá inšpiruje druhých.  

Súčasťou kurzu je FUNBOOK- zábavný pracovný zošit, kde si deti nájdu rôzne zábavné úlohy a obrázkový slovníček. Na konci kurzu budú vedieť:  

 1. vyjadriť čas (telling the time), 
 2. pomenovať denné činnosti (daily routines),
 3. príslovky času (adverbs frequency),
 4. vyjadriť minulý čas (past tense),
 5. vyjadriť minulý čas - pravidelné slovesá (past tense activities - regular verbs)
 6. vyjadriť minulý čas - nepravidelné slovesá (past tense activities - irregular
 7. vyjadriť budúcnoť (going to), 
 8. predložky miesta (prepositions of location),
 9. vyjadriť schopnosti čo dokážeme (ability),
 10. modálne slovesá (must, musn't, have to)
 11. všetko o Vianociach (Christmas is coming).

Rozsah trvania kurzu: 30 minút x 24 stretnutí (vždy v utorok a štvrtok)

Začíname 28.9.2021 a končíme  21.12.2021 (dňa 28.10. sa hodina konať nebude) 

Čas kurzu: 17:00-17:30

Max. počet detí v skupine: 5

Cena kurzu: 135 EUR (možnosť platby na 3 krát po 45 EUR) 

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

Za našou prácu si stojíme a preto vám ponúkame možnosť vrátenia peňazí. Ak sa po dvoch online hodinách rozhodnete, že už nechcete pokračovať, vrátime vám peniaze v plnej sume.

U NÁS MÁTE ZARUČENÝCH 60 MINÚT TÝŽDENNE EFEKTÍVNEJ ANGLIČTINY, KTORÁ BUDE VAŠE DIEŤA BAVIŤ!

POČET MIEST JE LIMITOVANÝ NA 5 DETÍ V SKUPINE!

ČO STE O NÁS POVEDALI

Najprv som mala obavy z online vzdelávania. Nemali sme dobré skúsenosti počas pandémie, keď sa deti museli vzdelávať z domu. No napriek tomu sme to vyskúšali a naozaj som videla len mnoho výhod. Nemuseli sme dcéru dovážať, tým pádom sme ušetrili čas. Dokonca keď ochorela nevymeškali sme ani jednu hodinu. Školská výučba angličtiny nie je dostačujúca ale po tomto kurze v Bettys sme videli značné pokroky. A hlavne sa na hodiny tešila! Dokonca mala aj pohyb, lebo každá hodina začínala rozcvičkou. Odporúčam všetkým, ktorí chcú aby sa deti zlepšili v angličtine a zároveň sa zabavili.
Veronika Verešová
Esterkina mama, 6 rokov
Do Bettys som prihlásila moje dieťa, lebo som chcela dať dcére možnosť učiť sa angličtinu formou, ktorá ju bude baviť - nenútená forma učenia sa jazyka. Realita bola nad moje očakávania. Prekvapila ma kreativita lektora a bonusové aktivity. Prínosom online kurzu boli nielen nové slovíčka, ale spojenie výučby jazyka so získaním nových informácii súvisiacich s témou kurzu. Online kurz odporúčam vyskúšať a svoju dcéru určite na ďalší prihlásim.
Katarína Rybáriková
Tamarkina mama, 7 rokov
Alžbetka učí môjho syna dva roky. Chválim spoluprácu s ňou, je veľmi komunikatívna, priateľská a hlavne dokáže zaujať výučbou. Chcem sa poďakovať za celý školský rok, že sa venuje môjmu synovi. Na jej online hodiny sa vždy veľmi teší. Môžem odporučiť rodičom, ktorí chcú svoje deti učiť po anglicky.
Beáta Plevová
Sebastiánkova mama, 9 rokov
Online kurzy boli pre nás nová skúsenosť a rozhodli sme sa to skúsiť - neľutujeme. 🙂 Každá hodina bola zaujímavá niečim iným. Deti sa hravou formou (nenásilne) učia anglicky jazyk a počas toho sa aj veľa nasmejú. Online kurzy v Bettys Academy nám umožnili vzdelávať sa aj naďalej, keďže naživo to nebolo možné. Lili sa tešila na každú hodinu a spolu s ňou aj jej malá sestra, ktorú hodiny zaujali tiež a ja som si mohla
v kľude vypiť kávu. 😁 Potešili nás aj pohybové aktivity na hodine a nízky počet deti v skupine. Jednoducho iné ako v škole. 🙂 Vidno že to robíte zo ❤️. Ďakujeme!
Martina Kmeťová
Mama Lili, 11 rokov

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Na online výučbu používame aplikáciu ZOOM, ktorá je veľmi jednoduchá na používanie. Zároveň nám ponúka širokú škálu možností pre dobrú interakciu s deťmi a tým zachováme našu metódu výučby. Vždy 30 minút pred začiatkom hodiny vám pošleme pozvánku s odkazom, cez ktorý sa prihlásite. 

Samozrejme! Ak nemáte skúsenosti s touto aplikáciou, radi vám všetko ukážeme na skúšobnej hodine. 

Ponúkame vám možnosť vrátenia peňazí a to po dvoch hodinách kurzu. Ak vám online hodiny nevyhovujú bez udania dôvodu vám vrátime peniaze. 

Tradičné učebnice na výučbu anglického jazyka nepoužívame. Namiesto toho majú deti FUNBOOK - zábavný pracovný list, ktorý je vytvorený na mieru každého kurzu. V pracovnom zošite deti nájdu mnoho zábavných úloh a obrázkový slovník. FUNBOOK  vám doručíme týždeň pred začiatkom kurzu. 

Po skúsenostiach je online výučba vhodnejšia pre deti od 6 rokov a preto nerobíme online kurzy pre menšie deti. 

Každému vyhovuje niečo iné. Niekto preferuje kurzy prezenčné a niekto online. My v Bettys Academy vidíme veľa výhod práve v online vzdelávaní. Deti sú viac sústredené a sú v pohodlí ich domova. Rodičia zase nemusia strácať čas zavážaním ich detí. 

Momentálne máme v ponuke iba online kurzy. 

Áno!:) Po zimnom semestri nasleduje letný semester, ktorý začne vo februári a bude nadväzovať na zimný. 

Prihlásením vyplníte formulár a platbu vykonáte prevodom na účet neskôr.

Máte otázky? Nie je problém! Môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 910 392 470 alebo nám napíšte mail na info@bettys.sk

PRIHLASOVANIE MOŽNÉ DO 15.9.2021. POČET MIEST V KURZE JE LIMITOVANÝ NA 5 DETI V SKUPINE!