Poďme sa spoločne hrať v anglickom jazyku v pohodlí vášho domova

Rozdelenie kurzov podľa veku

Level 1

Pre deti od 5 do 7 rokov

Level 2

Pre deti od 8 do 9 rokov

Level 3

Pre deti od 10 do 12 rokov

Vo všetkých našich aktivitách dbáme na to, aby sa každé dieťa učilo anglický jazyk tým najprirodzenejším spôsobom pomocou hier a multisenzorických aktivít. Tým zachováme to, čo deti majú najradšej – ANGLIČTINA HROU.

Level 1

V 5 – týždňovom kurze “Sports and Health” čaká na deti veľa interaktívnych hier pomocou ktorých sa oboznámia s novou slovnou zásobou v oblasti športu a zdravia. Začneme sa rozprávať o častiach nášho tela, o chorobách a najdôležitejšie ako im môžeme predísť – zdravé jedlo a pohyb. 

Témy, ktoré budeme preberať: 

 1. Body Parts (časti tela)
 2. Illnesses (choroby)
 3. Healthy Food (zdravé jedlo)
 4. Sports (športy)
Level 2

V 5 – týždňovom kurze “Sports and Health” čaká na deti veľa interaktívnych hier pomocou ktorých sa oboznámia s novou slovnou zásobou v oblasti športu a zdravia. Začneme sa rozprávať o našom tele, o chorobách, a príznakoch, a to najdôležitejšie ako im môžeme predísť – zdravé jedlo, fyzická aktivita/šport, čerstvý vzduch. 

Témy, ktoré budeme preberať: 

 1. The Body (telo)
 2. Illnesses and Injuries (choroby a zranenia)
 3. Symptoms (príznaky)
 4. At the Grocery Store (v obchode s potravinami)
 5. Recipes (recepty)
 6. Sport (šport)
 7. My Leisure Activities (moje voľnočasové aktivity)
Level 3

V 5 – týždňovom kurze “Sports and Health” čaká na deti veľa interaktívnych hier pomocou ktorých sa oboznámia s novou slovnou zásobou v oblasti športu a zdravia. Začneme sa rozprávať o našom tele a imunite, o chorobách a príznaokoch, ktoré nás môžu zastihnúť no a najdôležitejšie ako im môžeme predísť – zdravé jedlo, fyzická aktivita/šport, čerstvý vzduch. 

Témy, ktoré budeme preberať: 

 1. The Body (telo)
 2. Illnesses and Injuries (choroby a zranenia)
 3. Symptoms (príznaky)
 4. At the Grocery Store (v obchode s potravinami)
 5. Recipes (recepty)
 6. Sport (šport)
 7.  My Leisure Activities (moje voľnočasové aktivity)

Na online výučbu používame aplikáciu ZOOM, ktorá je veľmi jednoduchá na používanie. Zároveň nám ponúka širokú škálu možností pre dobrú interakciu s deťmi a tým zachováme našu metódu výučby.

Prihlasovanie je možné do piatku 8.1.2021!