Povedz mi to a ja zabudnem, ukáž mi to a ja si zapamätám, nechaj ma to urobiť a ja to pochopím. (B. Franklin)

Vo všetkých našich aktivitách dbáme na to, aby sa každé dieťa učilo anglický jazyk tým najprirodzenejším spôsobom pomocou hier a multisenzorických aktivít. Tým zachováme to, čo deti majú najradšej - ANGLIČTINA HROU.

Výučba pomocou hier a multisenzorických aktivít (používanie viac zmyslov súčastne) pomáha deti naučiť cudzí jazyk tým najprirodzenejším spôsobom a majú pri výučbe zjavné výhody. Zo začiatku majú deti zvyčajne obmedzenú slovnú zásobu no práve pomocou tela, pohybu, emócii a sociálnej interakcie dávajú deťom príležitosť komunikovať. Okrem toho pri výučbe používame zábavne piesne a riekanky, ktoré rozvíjajú jazykové a fyzické schopnosti tým, že deti často krát skúmajú zvuky a slová. Výhodou je to práve u detí, ktoré nevedia ešte písať alebo čítať. Je to hlavne hravý aspekt, ktorý motivuje deti, ktoré si tak ľahšie zapamätajú cudzí jazyk než memorovať pravidlá a slovnú zásobu.

Pevne veríme, že učenie cudzieho jazyka sa môže od raných rokov života uskutočňovať s radosťou a zábavou. Keď sa deti pripravujú na viacročné štúdium cudzieho jazyka, tak častokrát, keď sú ich prvé skúsenosti príjemné, motivujúce a pútavé, budú mať po celý život vždy pozitívny vzťah k jazyku.

Čo všetko zahŕňame pri výučbe angličtiny?

Pohyb, tanec a hry

Pohybové aktivity spojené s gestami pomáhajú deťom zapamätať nové slovíčka  omnoho ľahšie, osvojujú fyzickú koordináciu a rozvíjajú komunikáciu.    

Počúvanie, spievanie a rozprávanie

Vo všetkých našich aktiviách nájdete mnoho piesní, rýmovačiek, kde deti pracujú na porozumení, koncetrácii a zvyšovanie slovnej zásoby. 

Divadelné hry

Pri divadelných hrách si deti častokrát osvojujú sociálne vzťahy s cieľom zvýšiť sebavedomie a plynulosť rozprávania v anglickom jayku. 

Tvorivé dielne a pracovný zošit

Vďaka pracovnému zošitu, ktorý je vytvorený na mieru každého kurzu, a tiež tvorivých dielní si deti rozvíjajú svoje logické myslenie a predstavivosť v anglickom jazyku.  

Prečo je dôležité začať v skorom veku?

Detstvo je ideálny vek na učenie sa cudzieho jazyka. Deti sú zvedavé, nadšené a majú skvelú predstavivosť. Deti nemajú také zábrany ako dospelí. Majú väčšiu schopnosť a flexibilitu učenia sa viac jazykov súčasne. Čím je dieťa staršie, tak sa táto schopnosť znižuje. Skorý začiatok je teda nevyhnutný. 

Bettys Academy sa stará o to, aby sa všetci, aj tie najplachejšie deti, s radosťou a spontánnosťou zúčastňovali na rôznych tvorivých činnostiach, zvyšovali sebavedomie, rozvíjali komunikačné zručnosti a vďaka tomu boli pripravené na možnosti, ktoré nám svet ponúka.

Angličtina je prostriedok k dosiahnutiu nášho cieľa a to je lepšia budúcnosť pre vaše deti.