fbpx

POVEDZ MI TO A JA ZABUDNEM, UKÁŽ MI TO A JA SI ZAPAMÄTÁM, NECHAJ MA TO UROBIŤ A JA TO POCHOPÍM. (B. FRANKLIN)

Vo všetkých našich aktivitách dbáme na to, aby sa každé dieťa učilo anglický jazyk tým najprirodzenejším spôsobom pomocou hier a multisenzorických aktivít. Tým zachováme to, čo deti majú najradšej – ANGLIČTINA HROU.

Výučba pomocou hier a multisenzorických aktivít (používanie viac zmyslov súčastne) pomáha deti naučiť cudzí jazyk tým najprirodzenejším spôsobom a majú pri výučbe zjavné výhody. Zo začiatku majú deti zvyčajne obmedzenú slovnú zásobu no práve pomocou tela, pohybu, emócii a sociálnej interakcie dávajú deťom príležitosť komunikovať. 

Okrem toho pri výučbe používame zábavne piesne a riekanky, ktoré rozvíjajú jazykové a fyzické schopnosti tým, že deti často krát skúmajú zvuky a slová. Výhodou je to práve u detí, ktoré nevedia ešte písať alebo čítať. Je to hlavne hravý aspekt, ktorý motivuje deti, ktoré si tak ľahšie zapamätajú cudzí jazyk než memorovať pravidlá a slovnú zásobu.

Pevne veríme, že učenie cudzieho jazyka sa môže od raných rokov života uskutočňovať s radosťou a zábavou:) Keď sa deti pripravujú na viacročné štúdium cudzieho jazyka, tak častokrát, keď sú ich prvé skúsenosti príjemné, motivujúce a pútavé, budú mať po celý život vždy pozitívny vzťah k jazyku.

ČO VŠETKO ZAHŔŇAME PRI VÝUČBE ANGLIČTINY?

Pohyb, tanec a hry

Pohybové aktivity spojené s gestami pomáhajú deťom zapamätať nové slovíčka  omnoho ľahšie, osvojujú fyzickú koordináciu a rozvíjajú komunikáciu.

Tvorivé dielne a pracovné listy

Vďaka pracovným listom, ktoré sú vytvorené na mieru každého kurzu, a tiež tvorivých dielní si deti rozvíjajú svoje logické myslenie a predstavivosť v anglickom jazyku. 

Počúvanie, spievanie a rozprávanie

Vo všetkých našich aktivitách nájdete mnoho piesní, rýmovačiek, kde deti pracujú na porozumení, koncetrácii a zvyšovanie slovnej zásoby. 

PREČO JE DÔLEŽITÉ ZAČAŤ V SKOROM VEKU?

Detstvo je ideálny vek na učenie sa cudzieho jazyka. Deti sú zvedavé, nadšené a majú skvelú predstavivosť. Deti nemajú také zábrany ako dospelí. Majú väčšiu schopnosť a flexibilitu učenia sa viac jazykov súčasne. Čím je dieťa staršie, tak sa táto schopnosť znižuje. Skorý začiatok je teda nevyhnutný. 

Bettys Academy sa stará o to, aby sa všetci, aj tie najplachejšie deti, s radosťou a spontánnosťou zúčastňovali na rôznych tvorivých činnostiach, zvyšovali sebavedomie, rozvíjali komunikačné zručnosti a vďaka tomu boli pripravené na možnosti, ktoré nám svet ponúka.

PREČO JE DÔLEŽITÉ ZAČAŤ V SKOROM VEKU?

Detstvo je ideálny vek na učenie sa cudzieho jazyka. Deti sú zvedavé, nadšené a majú skvelú predstavivosť. Deti nemajú také zábrany ako dospelí. Majú väčšiu schopnosť a flexibilitu učenia sa viac jazykov súčasne. Čím je dieťa staršie, tak sa táto schopnosť znižuje. Skorý začiatok je teda nevyhnutný. 

Bettys Academy sa stará o to, aby sa všetci, aj tie najplachejšie deti, s radosťou a spontánnosťou zúčastňovali na rôznych tvorivých činnostiach, zvyšovali sebavedomie, rozvíjali komunikačné zručnosti a vďaka tomu boli pripravené na možnosti, ktoré nám svet ponúka.

ANGLIČTINA JE PRE NÁS PROSTRIEDOK NA DOSIAHNUTIE NÁŠHO CIEĽA A TO JE LEPŠIA BUDÚCNOSŤ PRE VAŠE DETI.